Home

21Jun 2016

Een groot aantal Nederlandse accountantskantoren zien zich tegenwoordig genoodzaakt om maatregelen te nemen om het hoofd boven water te houden. Met reorganisaties proberen zij deze financieel mager jaren door te komen. Vooral het personeel van accountantskantoren heeft het zwaar. Er zijn veel kantoren die bezuinigen om hun werknemers en personeelsleden ontslaan. Hierbij gaat het meestal […]

21Jun 2016

De belastingdienst en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn een onderzoek gestart naar onrechtmatig gebruik van de titel van accountant. Het bestuur van de NBA heeft besloten om in ‘MKB-Accountant’, het actieprogramma van de organisatie, het onrechtmatige titelgebruik als speerpunt op te nemen. Dit heeft te maken met het feit dat voornamelijk het MKB […]

21Jun 2016

Accountants en Adviseurs accountants zijn door woningcorporatie Vestia aangewezen als nieuwe accountant voor de organisatie. In eerste instantie is Accountants en Adviseurs alleen aangewezen om de jaarrekening van 2011 te controleren. Volgens de verwachtingen zal die controle zijn afgerond aan het eind van februari 2013. Accountants en Adviseurs zal in ieder geval de taak als accountant […]

  • 1
  • 2