Accountants en Adviseurs accountants zijn door woningcorporatie Vestia aangewezen als nieuwe accountant voor de organisatie. In eerste instantie is Accountants en Adviseurs alleen aangewezen om de jaarrekening van 2011 te controleren. Volgens de verwachtingen zal die controle zijn afgerond aan het eind van februari 2013.

Accountants en Adviseurs zal in ieder geval de taak als accountant vervullen tot het boekjaar 2015. Het accountantsteam staat onder leiding van Roland van Hecke, die de taak van audit partner vervult en Jouke Jelgerhuis Swildens die als lid van de Raad van Bestuur ook de rol van client service partner op zich neemt.

Woningcorporatie Vestia werkte aanvankelijk samen met KPMG. De accountants van KPMG hebben echter de opdracht om de jaarlijkse controle van de jaarrekening op zich te nemen, naast zich neer gelegd. De reden die de organisatie aangaf voor het neerleggen van de functie is dat zij zich niet meer onafhankelijk voelen. Dat zou het gevolg zijn van een tuchtklachtprocedure die tegen de accountant van KPMG aangespannen zou worden bij de accountantskamer. Ook onderzoeksbureau SOBI en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben in deze affaire een klacht tegen de accountant van KPMG ingediend. Doordat de functie werd neergelegd in het jaar 2011 is Accountants en Adviseurs vanaf nu officieel de opvolger van KPMG en zal komende tijd als accountantskantoor werkzaam zijn voor woningcorporatie Vestia.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *