De belastingdienst en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn een onderzoek gestart naar onrechtmatig gebruik van de titel van accountant. Het bestuur van de NBA heeft besloten om in ‘MKB-Accountant’, het actieprogramma van de organisatie, het onrechtmatige titelgebruik als speerpunt op te nemen. Dit heeft te maken met het feit dat voornamelijk het MKB te maken heeft met het onrechtmatig gebruiken van de titel.

Oneerlijke concurrentie

De accountantskantoren en individuen die zich onterecht als accountantskantoor of accountant voordoen, misleiden niet alleen de markt, maar zorgen ook voor een oneerlijke concurrentie. Erkende accountants dienen zich namelijk te houden aan strenge wetten en regels. Om de aanpak van het onrechtmatige titelgebruik efficiënter te maken, is het contact met de Belastingdienst het afgelopen jaar sterk verbeterd.

De omvang van het probleem

Aan het begin van dit jaar is een nader onderzoek van start gegaan om de omvang van het probleem in kaart te brengen. Voornamelijk het internet wordt in het onderzoek gebruikt als informatiebron. Zo worden kantoren en personen die zich verbinden aan termen zoals ‘accountantskantoor’ en ‘accountant’, nader onderzocht. Deze werden zodanig vergeleken met de gegevens die bekend zijn bij de NBA, zodat het ongeldig gebruik van de accountantstitel aan het licht kwam. Dit onderzoek heeft geleidt tot een lijst van zo’n 1.600 kantoren en personen die zich mogelijk schuldig zijn aan het onrechtmatige gebruik van de accountantstitel. De verwachting is dat de kantoren en personen op de lijst door de NBA zullen worden aangeschreven. Uiteindelijk zal het complete onderzoek leiden tot ongeveer 700 aangiften, zo is de verwachting van de Belastingdienst.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *